برترین کنفرانس عمران جهان
previous arrow
next arrow
Slider

سازمانها

35% Off
35% Off
 • $3.99/mo
 • $5.99/mo
 • One Website
 • 10 GB Web Space
 • Suitable for ~ 10 K Visits/mo
 • Essential WP Features
 • See Plan Details
  Lorem ipsum dolor sit amet, qui enim nusquam minimu ad, duo utamur legimus ad, id nec eleifend perpetua. Et erant paulo quo.

کارشناسان وپژهشگران

50% Off
50% Off
 • $8.99/mo
 • $10.99/mo
 • Multiple Websites
 • 20 GB Web Space
 • Suitable for ~ 25 K Visits/mo
 • Essential WP Features
 • Premium WP Features
 • See Plan Details
  Lorem ipsum dolor sit amet, qui enim nusquam minimu ad, duo utamur legimus ad, id nec eleifend perpetua. Et erant paulo quo.

اساتید

60% Off
60% Off
 • $15.99/mo
 • $21.99/mo
 • Multiple Websites
 • 30 GB Web Space
 • Suitable for ~ 100 K Visits/mo
 • Essential WP Features
 • Premium WP Features
 • Pro WP Features
 • See Plan Details
  Lorem ipsum dolor sit amet, qui enim nusquam minimu ad, duo utamur legimus ad, id nec eleifend perpetua. Et erant paulo quo.

دانشجویان

200ریال
200ریال

به منظور جلوگیری از سرقت علمی، به محض بارگذاری مقاله شما، اطلاعات کامل مقاله شما توسط سامانه برای رایانامه نویسنده مسئول ارسال می شود تا چنانچه به هر دلیلی مقاله شما مورد سوء استفاده قرار گرفت شما اسنادی مبنی بر ارائه مقاله به این کنفرانس داشته باشید

داوری بصورت blind انجام میگردد و از افشای اسامی پیش از انجام داوری برای تمامی داوران جلوگیری به عمل خواهد آمد، و تنها پس از تأیید نهایی داوران اسامی نویسندگان برای ایشان افشا می گردد

Language Switcher